Privacybeleid

In opdracht van Spaarne Gasthuis is het onderhoud en de opbouw van dit portaal uitgevoerd door Inhealth in samenwerking met Twize. In deze proclaimer is te lezen welke gegevens worden verwerkt en geregistreerd.

Soort gegevens

Inhealth verzamelt gegevens over jouw duurzame inzetbaarheid binnen de thema’s van Ik & Spaarne Gasthuis. Dit zijn gegevens die je zelf invult in de vragenlijsten. De gegevens zijn gekoppeld aan jouw inlogcode, maar niet aan jou persoonlijk. Inhealth verzamelt dus geen persoonsgegevens. Geen enkele van de door jou ingevulde gegevens zijn te herleiden naar jou als individu.

Doel van het gebruik van de gegevens

Alles wat je invult wordt enkel gebruikt om je inzicht te geven in jouw eigen duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling, om een voor jou passend aanbod te selecteren en voor het vormen van een advies op basis van jouw uitslag. Leidinggevende, HR of Bedrijfsarts mag niet aan je vragen de resultaten te delen, bijvoorbeeld in het kader van het jaargesprek, personeelsdossier of reïntegratietraject. Als je de resultaten van de scan zelf wilt delen met derden, dan mag dat, maar enkel op je eigen initiatief. Het is mogelijk onder dezelfde inlogcode meerdere keren de scan in te vullen. Alleen de laatste versie van de door jou ingevulde gegevens worden bewaard en zijn zichtbaar voor jou.

De verzamelde gegevens kunnen tevens worden gebruikt om een rapportage op organisatie- of werktypeniveau aan Spaarne Gasthuis op te leveren. Dit gebeurt alleen vanaf 20 registraties of meer en is dus nooit te herleiden naar één specifieke inlogcode.

Wijze van verwerking van gegevens

Inhealth bedient zich via Twize van een goed beveiligde database waarin de ingevulde gegevens worden opgeslagen. Voor meer informatie over de getroffen informatiebeveiligingsmaatregelen, neem contact op met support@inhealth.nl of kijk op twize.nl.

Klachtenregeling

Mocht je als betrokkene onverhoopt van mening zijn dat Inhealth en/of Twize de inhoud van deze proclaimer niet naleven, dan verzoeken wij je contact op te nemen via support@inhealth.nl.

Wijzigingen voorbehouden

Inhealth behoudt zich het recht voor deze proclaimer te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden vier weken nadat zij bekend zijn gemaakt van kracht.

Scan afsluiten

Let op, je staat op het punt om de scan te verlaten.

Je kunt weer bij jouw uitslag komen als je je aanmeldt met hetzelfde mailadres waar je in het begin mee bent ingelogd

Weet je het zeker dat je wilt uitloggen?

Ja